logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na szkolenie Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

07.03.2017
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza przedstawicieli warszawskich placówek: kierownicy żłobków, dyrektorzy przedszkoli, opiekunki pracujące w żłobkach, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci do udziału w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wdrożenie w placówkach standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.


Prosimy o zapisywanie się na szkolenia zgodnie z profilem adresata danego wydarzenia.

Zapraszamy: Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, Warszawa, 30 marca 2017