logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Nasi eksperci

Monika Sajkowska

Monika-Sajkowska dod-4-of-5-kolko-150pxDoktor socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW w latach 1997-2007. Prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Inicjatorka i redaktorka naczelna kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” w latach 2002-2017.  Członkini rad społecznych Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Autorka i współautorka badań na temat problemu krzywdzenia dzieci w Polsce. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problemu krzywdzenia dzieci.

 

Prowadzone szkolenia:

- Problem przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci