Kurs instruktażowy

Kliknij link https://impact.fdds.pl/elearning/, aby otworzyć zasób.