"Przeciwdziałanie przemocy w szkołach - program profilaktyczny IMPACT"

Do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Przeciwdziałanie przemocy w szkołach - program profilaktyczny IMPACT" zapraszamy nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 13-16 lat.

Cały cykl  obejmuje 3 spotkania online:

  • webinar 1. "Wstęp - profilaktyka"

  • webinar 2. "Problem cyberprzemocy"

  • webinar 3. "Nadużywania internetu przez dzieci i młodzież"

Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, wymagana jest obecność na wszystkich webinarach w cyklu.

Spotkania poprowadzą specjaliści Fundacji Dajemy Dzieciom Sił.


IMPACT to 10 scenariuszy lekcyjnych dotyczących czterech obszarów:

  1. kompetencje psychologiczne wspierające pozytywne zachowania w internecie;
  2. pozytywne wykorzystanie możliwości internetu;
  3. zjawisko agresji elektronicznej - role ofiary, świadka i sprawcy;
  4. prywatność i bezpieczeństwo w sieci.

Podczas każdego webinaru będzie możliwość tekstowego komentowania i zadawania pytań. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zobowiązują się do realizacji zajęć z młodzieżą z programu profilaktycznego IMPACT.


Więcej o programie IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej): WWW


W ramach szkolenia "Przeciwdziałanie przemocy w szkołach - program profilaktyczny IMPACT" zaplanowano 2 edycje/cykle:

  • -  w g. 10:00 - 12:00
  • II - w g. 17:00 - 19:00.

Oba cykle realizowane są w jednym terminie (9-11 maja 22 r.) i na tych samych zasadach oraz obejmują ten sam zakres tematyczny.


Szkolenie organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.


Szkolenia organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.