"Przeciwdziałanie przemocy w szkołach - program profilaktyczny IMPACT"

Do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Przeciwdziałanie przemocy w szkołach - program profilaktyczny IMPACT" zapraszamy nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 13-16 lat.

Cały cykl  obejmuje 3 spotkania online:

 • webinar 1. "Wstęp - profilaktyka"

 • webinar 2. "Problem cyberprzemocy"

 • webinar 3. "Nadużywania internetu przez dzieci i młodzież"

Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, wymagana jest obecność na wszystkich webinarach w cyklu.

Spotkania poprowadzą specjaliści Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę:

 • Łukasz Wojtasik (spotkanie 1 i 2) - koordynator programu Dziecko w sieci (czytaj więcej>>),
 • Maciej Kępka (spotkanie 1, 2 i 3) - politolog, streetworker, specjalista ds. edukacji (czytaj więcej>>),
 • Anna Czołnik (spotkanie 3) - psycholożka, logopedka, konsultantka 116 111 - telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (czytaj więcej>>)


IMPACT to 10 scenariuszy lekcyjnych dotyczących czterech obszarów:

 1. kompetencje psychologiczne wspierające pozytywne zachowania w internecie;
 2. pozytywne wykorzystanie możliwości internetu;
 3. zjawisko agresji elektronicznej - role ofiary, świadka i sprawcy;
 4. prywatność i bezpieczeństwo w sieci.

Podczas każdego webinaru będzie możliwość tekstowego komentowania i zadawania pytań. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zobowiązują się do realizacji zajęć z młodzieżą z programu profilaktycznego IMPACT.

Pobierz opis szkolenia >>

Więcej o programie IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej): WWW


W ramach szkolenia "Przeciwdziałanie przemocy w szkołach - program profilaktyczny IMPACT" zaplanowano 2 edycje/cykle:

 • -  w g. 10:00 - 12:00
 • II - w g. 17:00 - 19:00.

Oba cykle realizowane są w jednym terminie (25, 26 i 27 października) i na tych samych zasadach oraz obejmują ten sam zakres tematyczny.


Szkolenie organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.