"Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie"

Do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie" zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Cykl I adresowany jest do profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą i obejmuje 4 spotkania online:

 1. Webinar 1. "Wprowadzenie do profilaktyki. Szkodliwe treści i wzorce" 

 2. Webinar 2. "Przemoc rówieśnicza w sieci - zjawisko cyberprzemocy"

 3. Webinar 3. "Nadużywania internetu przez dzieci i młodzież"

 4. Webinar 4. "Zjawisko seksualizacji. Uwodzenie i inne formy wykorzystywania seksualnego dzieci online"

Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, wymagana jest obecność na wszystkich webinarach w cyklu.


Spotkania poprowadzą specjaliści Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę:

 • Łukasz Wojtasik (spotkanie 1 i 3) - koordynator programu Dziecko w sieci (czytaj więcej>>),
 • Maciej Kępka (spotkanie 2) - politolog, streetworker, specjalista ds. edukacji (czytaj więcej>>),
 • Marta Wojtas (spotkanie 4) - psycholożka, koordynatorka Poradni "Dziecko w sieci" (czytaj więcej>>).


Podczas webinarów poruszana będzie m.in. tematyka problemu przemocy rówieśniczej (cyberprzemocy), szkodliwych treści online, uwodzenia nieletnich w sieci, sekstingu czy nadużywania internetu. Uczestnicy zapoznają się z odpowiednimi sposobami reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online a także, dowiedzą się jak wdrażać profilaktykę zagrożeń internetowych. 

Po szkoleniu uczestnicy:

 • wiedzą jak dzieci i młodzież korzystają z sieci,
 • mają wiedzę na temat skali i specyfiki internetowych zagrożeń (m.in. cyberprzemocy, szkodliwych treści online, uwodzenia nieletnich w sieci, sekstingu, nadużywania internetu),
 • potrafią rozróżnić czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z zagrożeniami,
 • potrafią planować profilaktykę zagrożeń online,
 • wiedzą jak reagować, kiedy dziecko doświadcza krzywdy związanej z internetem,
 • potrafią angażować rodziców w działania profilaktyczne i interwencyjne.

Podczas każdego ze spotkań będzie możliwość tekstowego komentowania i zadawania pytań. 

Pobierz opis szkolenia >>


W ramach szkoleń "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie" zaplanowano 4 edycje/cykle:

 • -  dedykowany profesjonalistom pracującym z dziećmi w wieku 6-11 lat, realizowany w g. 10:00 - 11:30, w październiku:  18, 20, 22 i 25;
 • II - adresowany do profesjonalistów pracujących z dziećmi w wieku 12-17 lat, realizowany w g. 17:00 - 18:30, w ww. terminach w październiku:  18, 20, 22 i 25;
 • III - dla profesjonalistów pracującym z dziećmi w wieku 12-17 lat, realizowany w g. 10:00 - 11:30, w listopadzie: 15, 17, 19 i 22;
 • IV - dla profesjonalistów pracujących z dziećmi w wieku 6-11 lat, realizowany w g. 17:00 - 18:30, w ww. terminach listopadowych: 15, 17, 19 i 22. 

Każdy z cykli realizowany jest na tych samych zasadach i obejmuje ten sam zakres tematyczny (dostosowany do specyfiki wieku dzieci i młodzieży).


Szkolenie realizowane jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w partnerstwie z Fundacją Orange.