Beata Bielińska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończyła studia podyplomowe z poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Pracowała terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi placówkach publicznych oraz prywatnym gabinecie. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracuje w 116 111 - telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży oraz w poradni “Dziecko w sieci”. Pisze i prowadzi warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej przez telefon dla dzieci i młodzieży. Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje z rodzicami, dziećmi i młodzieżą dotyczące problemów bezpieczeństwa w sieci, nadużywania współczesnych mediów.

< wróć