Bez klapsa

Prowadzący: osoby z doświadczeniem pracy z rodzicami małych dzieci i/lub małymi dziećmi (0-6 lat)
Adresaci szkolenia: profesjonaliści pracujący z rodzicami dzieci w wieku do 6 lat
Cel szkolenia:
 zapoznanie z proponowanym scenariuszem zajęć z rodzicami małych dzieci nt. wychowania bez klapsa i innych krzywdzących metod wychowawczych (uczestnicy analizują scenariusz z perspektywy trenera i rodzica) oraz przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z jego wykorzystaniem. Po szkoleniu uczestnicy:
  • są przygotowani do samodzielnego prowadzenia warsztatów z rodzicami,
  • lepiej rozumieją perspektywę rodziców biorących udział w zajęciach,
  • zyskują wiedzę potrzebną do odpowiedniego przygotowania warsztatu i związaną zarówno z kwestiami organizacyjnymi, rekrutacyjnymi, jak i merytorycznymi, ściśle związanymi z konstrukcją scenariusza,
  • znają etapy procesu grupowego,
  • lepiej rozumieją proces zmiany postaw rodzicielskich oraz związanych z nim trudności i oporu rodziców, a także znają sposoby na wspieranie grupy w zmianach,
  • posiadają usystematyzowaną wiedzę na temat postępowania rodziców z dziećmi, zarówno tych krzywdzących, jak i tych konstruktywnych, budujących relację opartą na miłości, szacunku i poczuciu bezpieczeństwa,
  • lepiej rozumieją konsekwencje stosowania "metod wychowawczych" takich jak "klaps" dla relacji dziecko-rodzic.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

  • rekrutacja grupy warsztatowej - kwestie organizacyjne i techniczne,
  • analiza scenariusza warsztatu dla rodziców "Bez klapsa" na dwóch poziomach: 1) osobistego udziału w warsztacie, 2) omówienia scenariusza z pozycji trenera prowadzącego warsztat dla rodziców,
  • treści zawarte w scenariuszu: 1) sposoby na budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie i motywacji do udziału w warsztacie: poznanie się, integracja, badanie oczekiwań, zasady konstruowania kontraktu; 2) różne metody wychowawcze i ich konsekwencje dla dziecka; 3) skutki stosowania "klapsa": emocje dziecka, relacja rodzic-dziecko, błędne koło złości; 4) "zapalniki" - czyli myśli, uczucia,, sytuacje/zachowania zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia krzywdzenia dziecka; 5) nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami i myślami w sytuacjach trudnych, mogących stwarzać ryzyko pojawienia się krzywdzących zachowań; 6) konstruktywne metody wychowawcze: zasady konstruktywnej komunikacji, stawianie granic, zachęcanie dziecka do współpracy, karanie a ponoszenie konsekwencji.


MATERIAŁY DO POBRANIA: