Zajęcia dla dzieci z zespołem stresu pourazowego oraz ich rodziców

Prowadzący: doświadczeni terapeuci, doświadczeni w pracy z traumą i oporem rodziny (rekomendowane prowadzenie 2-osobowe) oraz posiadający doświadczenie w pracy grupowej
Adresaci szkolenia: terapeuci mający doświadczenie pracy z dziećmi, które doświadczyły traumy
Cel szkolenia:
nabycie kompetencji w zakresie pracy z dziećmi z zespołem stresu pourazowego oraz ich rodziców

Inny tytuł tego szkolenia, z którym możecie się spotkać w fundacji to: "Praca grupowa z dziećmi z zespołem stresu pourazowego i ich rodzicami na podstawie Trauma Focused Cognitive - Behavioral Therapy (TF-CBT)". W ofercie szkoleń do zamówienia dostępne są również 2 wersje tego szkolenia: pogłębione dla terapeutów oraz bardziej ogólne do szerszej grupy odbiorców (opisy dostępne w bloku szkoleń na zamówienie).


MATERIAŁY DO POBRANIA: