Marcin Karwowski

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie informatologii. Ukończył kurs trenera pracy, doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Dyplomowany coach, ekspert zarządzania ludźmi i finansami w NGO. Posiada kilka tysięcy godzin doświadczenia na sali szkoleniowej - pracuje głównie z trenerami, nauczycielami, pracownikami kultury, rodzicami i młodzieżą. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, trenerskich, menedżerskich i osobistych. W Fundacji zajmuje się zarządzeniem projektami. Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania, infobrokerstwa, edukacji i kultury, a także kilkudziesięciu autorskich programów szkoleniowych. Uwielbia niesztampowe metody pracy, zarówno na sali szkoleniowej jak i w biurze.

< wróć