Terapia indywidualna i grupowa - oferta edukacyjna na zamówienie

Szkolenia na zamówienie

Adresaci: psycholodzy i terapeuci pracujący terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniach przemocy.

Cel szkoleń: zapoznanie uczestników ze specyfiką proponowanego podejścia terapeutycznego i stosowanych technik oraz doskonalenie umiejętności planowania procesu terapeutycznego.

< wróć do tematycznego podziału szkoleń


Proponowane moduły szkoleniowe: