Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży - oferta edukacyjna na zamówienie

Szkolenia na zamówienie

Adresaci: profesjonaliści pracujący z dziećmi, a w szczególności z młodzieżą.

Cel szkoleń: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia wobec dzieci i młodzieży oraz problematykę ryzykowanych zachowań online i offline, a także podniesienie kompetencji w zakresie podejmowania działań profilaktycznych i pomocowych.

< wróć do tematycznego podziału szkoleń


Proponowane moduły szkoleniowe:

 

 Wszystkie ww. szkolenia są modułami 1-dniowymi i trwają 8 godzin dydaktycznych (x45 min). W przypadku realizacji szkolenia online jednodniowe szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych.