Ochrona dzieci w placówce - oferta edukacyjna na zamówienie

Szkolenia na zamówienie

Adresaci: dyrektorzy/kierownicy i pracownicy szkół, żłobków, domów dziecka, przedszkoli, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków kolonijnych, klubów sportowych oraz innych placówek, w tym również hoteli i  pensjonatów, w których przebywają dzieci i młodzież.

Cel szkoleń: uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci, zapoznanie uczestników szkolenia ze Standardami Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem, wyposażenie w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci, a także rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci.

< wróć do tematycznego podziału szkoleń


Proponowane moduły szkoleniowe:


W przypadku realizacji szkolenia online jednodniowe (8-godzinne) szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych.