Identyfikacja i interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia - oferta edukacyjna na zamówienie

Szkolenia na zamówienie

Adresaci:  psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni i inni profesjonaliści pracujący z dziećmi i osoby zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Cel szkoleń: uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci oraz zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących rozpoznawania przemocy, podejmowania interwencji psychologicznej i działań pomocowych oraz prowadzenie rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami, a także doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i efektywnego wykorzystania swoich kompetencji.

< wróć do tematycznego podziału szkoleń


Proponowane moduły szkoleniowe:


Wszystkie ww. szkolenia są modułami 1-dniowymi i trwają 8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut). W przypadku realizacji szkolenia online trwa 6 ono godzin dydaktycznych.