Krzysztof Sarzała

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydane przez PARPA oraz Niebieską Linię. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku. Wykładowca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (psychologia kliniczna) oraz Uniwersytecie Gdańskim (psychotraumatologia). Autor standardów interwencji kryzysowej w pomocy społecznej oraz strategii interwencji w sytuacjach kryzysowych w szkole obowiązujących w oświacie.

< wróć