Dziecko w procedurach prawnych - oferta edukacyjna na zamówienie

Szkolenia na zamówienie

Adresaci:  psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, asystenci rodzinni, dzielnicowi, pracownicy pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci, a także sędziowie karni i cywilni, prokuratorzy, biegli psycholodzy oraz przedstawiciele instytucji prowadzących pokoje przesłuchań dla dzieci.

Cel szkoleń: uporządkowanie oraz podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie udziału dziecka w procedurach prawnych, standardów przyjaznego przesłuchiwania małoletnich świadków oraz procedur wysłuchania dzieci w sprawach rozwodowych i rodzinnych.

 < wróć do tematycznego podziału szkoleń

Proponowane moduły szkoleniowe:


 Ww. szkolenia trwają od 8 do 16 godzin dydaktycznych (x45 min). W przypadku realizacji szkolenia online jednodniowe szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych.