Katarzyna Łukasiuk-Kalska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ukończyła psychologię ze ścieżką specjalizacyjną „psychologia kliniczna” oraz pedagogikę resocjalizacyjną i opiekuńczo-socjalną. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”. Od kilku lat związana z placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi, gdzie prowadzi diagnozę i terapię nastolatków i młodych dorosłych, udziela konsultacji wychowawczych rodzicom/opiekunom i nauczycielom, a także szkoli i prowadzi warsztaty dla profesjonalistów z obszaru pomocy psychologicznej, wspierania młodych osób w kryzysie oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. W Fundacji pracuje jako specjalistka do spraw pomocy telefonicznej i online w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, szkoli wolontariuszy i stażystów programu.

< wróć