Szkolenia na zamówienie

W ramach działalności odpłatnej Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje szereg działań edukacyjnych. W naszej ofercie znajdują się zarówno konferencje i szkolenia stacjonarne, jak i szkolenia, webinary i warsztaty online.

Celem działań edukacyjnych FDDS jest podniesienie wiedzy i kompetencji profesjonalistów nt. problemu krzywdzenia dzieci, możliwości przeciwdziałania krzywdzeniu i pomocy dzieciom doznającym krzywdzenia oraz promowanie Standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także wsparcie rodziców/opiekunów dzieci na różnym etapie ich rozwoju.

Zapraszamy instytucje/organizacje działające w obszarze profilaktyki, edukacji, zdrowia, a także opieki nad dziećmi i pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom do zapoznania się z naszą ofertą.


Informacje ogólne i warunki realizacji odpłatnych działań edukacyjnych FDDS


Proponowana tematyka i moduły szkoleniowe:

(aby zapoznać się z propozycjami gotowych modułów należy kliknąć w tytuł bloku tematycznego)Zapraszamy do współpracy!
szkolenia@fdds.pl

Zobacz z kim w ostatnim czasie zrealizowaliśmy szkolenia >>