Małgorzata Ćwiek

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Autorka scenariuszy zajęć z zakresu bezpieczeństwa w Internecie oraz materiałów edukacyjnych dla dzieci. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi marginalizacją społeczną.

< wróć