Magdalena Zawadzka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła szereg specjalistycznych szkoleń z zakresy diagnozy i terapii dzieci krzywdzonych/wykorzystywanych seksualnie. Posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz w zakresie profilaktyki uzależnień Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. W Fundacji pracuje w charakterze diagnosty, terapeuty, edukatora, konsultanta, superwizora. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w placówkach służby zdrowia, a od ponad 20 lat zajmuje się pracą kliniczną. Jest także wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

< wróć