Małgorzata Turowska

 Psycholog, biegły sądowy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin, a także wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada rekomendacje PTP w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz psychologicznej oceny zeznań świadków.

Prowadzone szkolenia:

  • "Identyfikacja przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka"
  • "Interwencja w przypadku przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka"
  • "Przesłuchanie dziecka w procedurze karnej"
  • "Wysłuchanie dziecka w procedurze cywilnej"
  • "Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci"

wróć >