logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Nasi eksperci

Justyna Podlewska

Justyna-Podlewska-kolko-150pxPrawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Koorrdynatorka programu przwnego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Członek Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Warszawa Targówek. Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego, interwencji i przeciwdziałania przemocy domowej. Autorka artykułów i publikacji nt. prawnej ochrony dziecka krzywdzonego interwencji i przeciwdziałania przemocy.


Prowadzone szkolenia:

- "Prawna ochrona dzieci doświadczających przemocy i wykorzystywania seksualnego"
 czytaj więcej o szkoleniu >>
- "Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty"
 czytaj więcej o szkoleniu >>