logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Nasi eksperci

Joanna Marszał-Kotas

joanna-marszal-kotas-sPsycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Studium Terapii Narracyjnej i Studium Analizy Transakcyjnej. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się diagnozą dzieci oraz psychoterapią dzieci i dorosłych. Posiada uprawnienia do prawadzenia Krótkoterminowej Terapii Eklektycznej PTSD, BEPP. Autorka scenariuszy zajęć profilaktycznych dla dzieci z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu. Prowadzi grupy rozwojowo-edukacyjne i terapeutyczne. Wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego.


Prowadzone szkolenia:

- "Identyfikacja przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka"
- "Interwencja w przypadku przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka"
 czytaj więcej o ww. szkoleniach >>
- "Praca grupowa z dziećmi z zespołem stresu pourazowego i ich rodzicami na podstawie Trauma Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT)"
 czytaj więcej o szkoleniu >>
- "Proste rozmowy na trudne tematy. Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym nt. przemocy i wykorzystywania seksualnego"
- "Proste rozmowy na trudne tematy. Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne dla rodziców dzieci w wieku 4-9 lat nt. przemocy i wykorzystywania seksualnego"
 czytaj więcej o ww. szkoleniach >>
- "Wysłuchanie dziecka w procedurze cywilnej"
 czytaj więcej o szkoleniu >>