logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Pomoc

5. Sprawozdanie z zajęć przeprowadzonych na podstawie scenariusza zajęć

Nauczyciel po wykorzystaniu w szkole scenariusza lekcji pobranego z działu "Scenariusze zajęć" ma możliwość oceny scenariusza oraz wypełnienia formularza sprawozdania z zajęć.
W tym celu po zalogowaniu do platformy nauczyciel przechodzi do wybranego scenariusza i poprzez kliknięcie w przycisk "Zgłoszenie realizacji zajęć" wywołuje formularz zgłoszenia. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, system udostępnia zaświadczenie realizacji zajęć.