logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Pomoc

3. Opis działów platformy edukacyjnej dla profesjonalistów

Zasoby platformy edukacyjnej dla profesjonalistów zostały ułożone w pięciu działach: kursy e-learning, scenariusze zajęć, konferencje i szkolenia otwarte, materiały edukacyjne, oferta na zamówienie. Zapoznaj się z funkcjami działów.

1. Dział: kursy e-learning

W dziale zostały opublikowane multimedialne kursy dla profesjonalistów i dzieci. W tytule kursu został wskazany adresat. W opisie każdego kursu opisano cel i czas trwania/liczbę części tj. modułów. Aby uruchomić kurs należy zalogować się do platformy. Profesjonaliści oprócz dostępu do kursów dla dorosłych mają dostęp do kursów dla dzieci, co umożliwia zapoznanie się z zawartością kursu i zdecydowanie o realizacji zajęć w klasie.

Po zakończeniu każdego z kursów prosimy o wypełnienie ewaluacji. W tym celu należy uruchomić formularz klikając w przycisk "ewaluacja", który pojawi się po zakończeniu kursu (tj. przejściu ostatniego modułu) w rozwinięciu do danego kursu. Wypełnienie i zatwierdzenie ewaluacji skutkuje możliwością pobrania lub wydrukowania zaświadczenia potwierdzającego przejście kursu. Przycisk "zaświadczenie" pojawi się w tym samym miejscu, w którym był przycisk "ewaluacja".

2. Dział: scenariusze zajęć

W dziale zostały opublikowane scenariusze zajęć (pliki PDF) możliwe do wykorzystania w trakcie lekcji. Jeżeli scenariusz zakłada wykorzystanie dodatkowych narzędzi (np. film, piosenka, bajka i in.), dostępne są one w części: Pliki do pobrania.

Po realizacji zajęć z wykorzystaniem danego scenariusza prosimy o zgłoszenie realizacji zajęć. W tym celu należy uruchomić formularz klikając w przycisk "Zgłoszenie realizacji zajęć", który dostępny jest w rozwinieciu do scenariusza. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza skutkuje możliwością pobrania lub wydrukowania zaświadczenia potwierdzającego realizację zajęć z użyciem danego scenariusza. Przycisk "zaświadczenie" pojawi się w tym samym miejscu, w którym był przycisk "Zgłoszenie realizacji zajęć".

3. Dział: konferencje i szkolenia otwarte

W dziale publikowane są wydarzenia takie jak: konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria, studium i spotkania organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Każde wydarzenie zawiera dokładny opis, informacje organizacyjne oraz instrukcje dotyczące zgłoszenia udziału.

Użytkownik zainteresowany udziałem w określonym wydarzeniu wypełnia i wysyła formularz zgłoszenia. Automatycznie do osoby zgłaszającej się wychodzi wiadomość e-mail potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia, wraz z informacją o rozpoczętym procesie weryfikacji. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z udziałem. Organizatorzy w procesie weryfikacji, określają status: akceptacja, odrzucenie, lista rezerwowa, co skutkuje wiadomością e-mail z określonymi instrukcjami. Na 7 dni przed wydarzeniem do zakwalifikowanych uczestników wychodzi wiadomość e-mail przypominająca o wydarzeniu.

Po wydarzeniu organizatorzy w ciągu 3 dni roboczych weryfikują listy uczestników, następnie wysyłają wiadomość e-mail do uczestników z pełną informacją na temat daleszego procesu. Uczestnik ma możliwość oceny szkolenia/konferencji w ciągu 5 dni roboczych, w tym celu wypełnia formularz ewaluacji dostępny w rozwinięciu (więcej) danego wydarzenia. Wypełnienie i zatwierdzenie ewaluacji skutkuje możliwością pobrania lub wydrukowania zaświadczenia potwierdzającego udział w wydarzeniu. Przycisk "zaświadczenie" pojawi się w tym samym miejscu, w którym był przycisk "ewaluacja". Po 8 dniach roboczych od wydarzenia, formularz ewaluacji wraz z zaświadczeniem zostają wyłączone.

4. Dział: materiały edukacyjne

W dziale udostępniono materiały edukacyjne typu: plakat, ulotka, film, broszura, poradnik i in. Pliki dostępne są do pobrania.

5. Dział: szkolenia na zamówienie

Dział zawiera ofertę odpłatnych wydarzeń edukacyjnych możliwych do zamówienie przez organizację/instytucję. Wydarzenia (szkolenia, warsztaty, pikniki) realizowane są przez zespół ekspertów FDDS.